top of page

RESOUS COVID-19

Paj sa a mete aksan sou yon koleksyon resous ou ka jwenn itil pandan COVID19.
Santi yo lib yo tcheke tou koleksyon regilye nou an nan pwogram sijere ak resous pou moun ak fanmi sou paj Lekòl nou yo ak kominote .

SANTE & Byennèt

HEALTH & WELLNESS

SANTE & Byennèt

bmc-logo.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

icon-links.png
icon-links.png
icon-links.png
icon-links.png
icon-links.png
MassGov.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

MassGov.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

icon-links.png
icon-links.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

covid-vaccine3.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

cdc-logo.jpg
YouTube-Button.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

Seal_of_Massachusetts.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

icon-links.png
fcc-seal.png
icon-links.png
icon-links.png
icon-links.png
YouTube-Button.png

Zouti vizyèl Coronavirus pou ede Pwofesyonèl Medikal yo ak moun ki soud yo epi ki difisil pou tande yo kominike pi byen pandan randevou medikal yo.

PBS-kids-parents-logo.png

PBS Kids pou Paran gen yon paj dedye a atik nan men paran yo ak ekspè sou "Ogmante timoun ki boujonnen". Jwenn divès atik pou ede fanmi yo boujonnen lakay yo pandan pandemi koronaviris la. Jwenn atik tankou "8 Aktivite andedan kay la lage enèji timoun yo" ak "Ki jan yo pale ak timoun ou yo sou Coronavirus" , plis anpil atik plis itil.

khan.png
YouTube-Button.png

Anpil elèv yo te mande Sal ki jan fè fas ak estrès. Nan lavi pèsonèl li, Sal jwenn meditasyon anpil valè pou pa sèlman diminye estrès ak enkyetid, men tou, pou jwi plenite nan lavi yo. Nan videyo sa a kout, Sal entwodui ou nan teknik meditasyon ki senp ede ou kalme tèt ou, detann ou, epi konsantre.

 

 

 

COMPUTERS & INTERNET

Odinatè ak Entènèt
ebbwifiletteringlogo.jpg

Comcast bay entènèt ki pa chè pou moun ki kalifye (gen ladan fanmi ki gen elèv lekòl leta). Yon fwa ou se yon kliyan entènèt esansyèl, ou gen opsyon a yo achte yon laptop oswa òdinatè Desktop nan yon pri rabè.

Klike la a pou plis enfòmasyon sou opsyon entènèt Comcast a pandan COVID-19.

Mesaj soti nan Comcast: "Nou gen yon reta masiv nan apèl kòm volim nou an se san parèy. Nou ap eseye jwenn mesaj sa a soti nan moun otank posib ke fason ki pi senp, pi rapid, ak pi fasil pou aplike pou pwogram lan se soti nan yo aparèy mobil nan www.InternetEssentials.com.

ebbwifiletteringlogo.jpg

Comcast bay entènèt ki pa chè pou moun ki kalifye (gen ladan fanmi ki gen elèv lekòl leta). Yon fwa ou se yon kliyan entènèt esansyèl, ou gen opsyon a yo achte yon laptop oswa òdinatè Desktop nan yon pri rabè.

Klike la a pou plis enfòmasyon sou opsyon entènèt Comcast a pandan COVID-19.

Mesaj soti nan Comcast: "Nou gen yon reta masiv nan apèl kòm volim nou an se san parèy. Nou ap eseye jwenn mesaj sa a soti nan moun otank posib ke fason ki pi senp, pi rapid, ak pi fasil pou aplike pou pwogram lan se soti nan yo aparèy mobil nan www.InternetEssentials.com.

INTERNETESSENTIALS.png

Comcast bay entènèt ki pa chè pou moun ki kalifye (gen ladan fanmi ki gen elèv lekòl leta). Yon fwa ou se yon kliyan entènèt esansyèl, ou gen opsyon a yo achte yon laptop oswa òdinatè Desktop nan yon pri rabè.

Klike la a pou plis enfòmasyon sou opsyon entènèt Comcast a pandan COVID-19.

Mesaj soti nan Comcast: "Nou gen yon reta masiv nan apèl kòm volim nou an se san parèy. Nou ap eseye jwenn mesaj sa a soti nan moun otank posib ke fason ki pi senp, pi rapid, ak pi fasil pou aplike pou pwogram lan se soti nan yo aparèy mobil nan www.InternetEssentials.com.

PCsforPeople.png

PC yo pou moun bay òdinatè abòdab ak pri ki ba entènèt ki kalifye moun ak ONG.

Screen Shot 2021-03-15 at 1.49.24 PM.png

PC yo pou moun bay òdinatè abòdab ak pri ki ba entènèt ki kalifye moun ak ONG.

metro-logo.jpg

PC yo pou moun bay òdinatè abòdab ak pri ki ba entènèt ki kalifye moun ak ONG.

tmobile-logo.png

PC yo pou moun bay òdinatè abòdab ak pri ki ba entènèt ki kalifye moun ak ONG.

att-logo.png

PC yo pou moun bay òdinatè abòdab ak pri ki ba entènèt ki kalifye moun ak ONG.

verizon-logo.jpg

PC yo pou moun bay òdinatè abòdab ak pri ki ba entènèt ki kalifye moun ak ONG.

Screen Shot 2021-03-26 at 3.18.13 AM.png

BPS ap bay Chromebooks pou elèv BPS ki pa gen aksè konsistan nan yon òdinatè lakay yo. Ranpli fòm demann chromebook la nan paj sa a.

chromebook-logo.jpg
icon-links.png
icon-links.png
YouTube-Button.png
YouTube-Button.png

Lyen sa yo pral montre w kouman yo mete kanpe Chromebook ou a pou premye fwa epi montre w ki kote yo jwenn anviwònman ou. Ou pral wè ki jan yo pèsonalize nouvo aparèy ou an kostim bezwen ou yo. Sa a gen ladan ki jan mete imaj background ou, konekte nan lòt kont Google ou, Upload ak modifye foto, ak plis ankò.

BPS.png

BPS ap bay Chromebooks pou elèv BPS ki pa gen aksè konsistan nan yon òdinatè lakay yo. Ranpli fòm demann chromebook la nan paj sa a.

APRANN DISTANS
Zoom-logo.png
icon-links.png
icon-links.png
YouTube-Button.png
YouTube-Button.png
YouTube-Button.png

Yon pwofesè oswa yon enstriktè ta ka itilize Zoom pou anseye sou entènèt. Si ou gen yon Chromebook ou ka telechaje Zoom App la epi rantre nan yon reyinyon san yon kont. Si ou fè yon kont ou kapab tou itilize Zoom videyo chat ak fanmi ak zanmi pou gratis.

Zoom konsèy sou sekirite

Ou kapab tou itilize Zoom sou nenpòt òdinatè, grenn oswa telefòn. Vizite paj rale dosye a epi chèche lyen enstalasyon an pou aparèy patikilye ou an.

YouTube-Button.png
YouTube-Button.png
khan.png
YouTube-Button.png

Yon san bi likratif ak misyon an bay yon gratis, edikasyon mond-klas pou nenpòt moun, nenpòt kote. Kreye pa ekspè yo, bibliyotèk Khan Academy nan konfyans, estanda ki aliyen ak pratik ak leson kouvri matematik K-12 nan kolèj bonè, gramè, syans, istwa, AP®, SAT®, ak plis ankò. Li tout gratis pou elèv k ap aprann ak pwofesè yo. Gen ladan orè chak jou pou elèv ki gen laj 2-18 kenbe yo aprann.

common-sense-edu-logo.png

Plan aprantisaj gratis pou elèv K-2 ak fanmi yo. Ede choute-kòmanse aprann nan kay la ak fasil-a-itilize, pake customizable.

wgbh.gif
icon-links.png
icon-links.png

WGBH, in partnership with the MA Dept. of Elementary and Secondary Education and WGBY/New England Public Media, has organized a special collection of educational resources by grade (PreK—12) and subject area. Find videos and activities that support learning at home in the WGBH Distance Learning Center; Educational videos and activities are fully translated into Spanish here; and PBS Kids for Parents offers 8 indoor activities to release kids’ energy as well as advice for talking to children about coronavirus.

BPL.png

Kou gratis sou entènèt sou yon varyete sijè. Gen ladan sijè tankou aprantisaj lang, lekti, medya sosyal, Google Docs ak lòt pwogram pou lekòl, travay ak jwe.

northstar-logo.png

Northstar ap fè inite Aprantisaj sou entènèt Northstar yo (NSOL) sou Ladrès Odinatè Debaz yo disponib piblikman pou yon peryòd de tan pou sèvi moun ki ka pa gen aksè nan sèvis nan kote piblik akòz restriksyon COVID-19.

REMOTE INSTRUCTION

ENSTRIKSYON REMOTE

ENSTRIKSYON REMOTE
Zoom-logo.png
YouTube-Button.png
YouTube-Button.png
icon-links.png
icon-links.png

Zoom se yon gwo pwogram pou itilize pou enstriksyon. Ou ka pataje ekran ou a ak elèv ou yo ak aksè nan lòt karakteristik. Zoom ap travay sou plizyè tribin ki gen ladan Mac, Windows, Chromebooks, tablèt ak telefòn.

common-sense-edu-logo.png

Ki jan yo jwenn resous aprantisaj gwo pou elèv ou yo pandan fèmti lekòl la ak rekòmandasyon sou zouti ki pi bon pou aprantisaj vityèl. Ki gen ladan: Pare pou Aprantisaj Virtual, Kominike avèk fanmi yo, Resous sijè debaz yo, Sèvi ak videyo, Kolaborasyon ak diskisyon, Aprantisaj ki baze sou elèv ak enterè ki baze sou enterè, ak resous gratis.

Teach from Home (English).png

Yon sant tanporè enfòmasyon ak zouti pou ede pwofesè yo pandan kriz koronavirus (COVID-19). Soti nan Google UNESCO, UNESCO IITE, ak ISTE

Teach from Home Spanish.png

Un centro online temporal de información y herramientas para ayudar a los profesores durante la crisis del coronavirus (COVID-19). Escrito por Google UNESCO, UNESCO IITE, y ISTE

FOOD & LIFE ESSENTIALS

ESSENTIALS MANJE & LAVI

ESSENTIALS MANJE & LAVI
bos-housingstability.png

Biwo Estabilite Lojman an ede rezidan yo jwenn epi kenbe lojman ki estab, san danje epi ki abòdab. Sit entènèt la gen ladan resous ak enfòmasyon pou moun yo te degèpi , ki gen pwoblèm pou peye lwaye , ki gen pwoblèm ak yon mèt kay, k ap chèche lojman ak k ap chèche yon abri pou nwit la la.

City Life Vida Urbana.png

Paj City City / Vida Urbana a gen ladan yon liy dirèk ijans, modèl lèt bay mèt kay la oswa bank si ou pa kapab peye lwaye, ak enfòmasyon sou degèpisman jele ak dènye tribinal la.

City-of-Boston-Logo.png

Vil Boston, an patenarya avèk Pwojè Bread, YMCA nan Greater Boston, Sant Boston pou Jèn ak Fanmi, ak lòt òganizasyon kominotè, ap ofri manje gratis pou tout jèn ak jèn nan divès kote ak lè atravè Vil la. Vizite paj entènèt yo wè enfòmasyon mete ajou sou kote sit ak ranmase fwa.

YouTube-Button.png
icon-links.png
Snap-logo.png
icon-links.png

Èske ou bezwen èd pou achte manje fre, nourisan? Ou ka elijib pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP), ke yo rele tou koupon pou manje.

peapod.jpeg
YouTube-Button.png

Kòmann Episri nan Peapod kapab yon fason ki senp epi pratik pou jwenn manje yo ak
atik nan kay ou bezwen san ou pa kite kay ou.

Instacart-Logo.png
YouTube-Button.png

Tutorial by Techboomers on how to use Instacart to have groceries delivered to your door.  Watch the video on the YouTube link above and then download the Instacart App for Android or iPhone.

cvs.png

Isit la yo se enstriksyon pou mete yon lòd sou entènèt la sou sit entènèt la cvs.com. CVS delivre nan 1 - 2 jou oswa menm jou a nan livrezon ou an. Sit entènèt CVS a pèmèt ou bay lòd oswa renouvèlman medikaman ke founisè swen sante ou preskri.

walmart-logo.jpg

Achte Walmart.com pou chak jou pri ki ba sou Episri ak esansyèl. Gratis anbake sou Lòd $ 35 + oswa vin chèche nan magazen epi pou yo jwenn yon rabè vin chèche.

Target-Logo.jpg

Shop Target online and in-store for everything from groceries and essentials to clothing and electronics. Free shipping on orders $35+ & free returns or free same-day store pick-up, plus free & easy returns.

amazon-logo.jpg
YouTube-Button.png
icon-links.png
icon-links.png

Kòmann Episri nan Peapod kapab yon fason ki senp epi pratik pou jwenn manje yo ak
atik nan kay ou bezwen san ou pa kite kay ou.

icon-links.png

Amazon vle fè Amazon Premye manm plis abòdab pou kay ki pa gen anpil revni. Regilye Amazon Premye manm se $ 119 yon ane oswa $ 12.99 yon mwa. Sepandan, moun ki gen kat EBT yo ak moun ki gen kat Medicaid kapab kounye a jwenn premye nan $ 5.99 yon mwa. Sa a plis pase yon rabè 50% sou pri regilye a.

petco-logo.png

Enstriksyon pou mete yon lòd sou entènèt la sou sit entènèt Petco.com la. Petco ofri gratis 1-2 jou anbake sou pwodwi lè total lòd ou a pi gran pase $ 35.00.

uber-eats-logo-1.png

Enstriksyon pou mete yon lòd sou entènèt la sou sit entènèt la UberEats.com. UberEats se yon sèvis livrezon manje ki gen yon gran varyete opsyon restoran, souvan ki gen ladan opsyon ak $ 0 frè livrezon.

doordash-logo.png
YouTube-Button.png

Leson patikilye sa a kouvri kouman yo mete yon lòd sou entènèt la sou sit entènèt la UberEats.com. Uber Manje se yon sèvis livrezon manje ki gen yon gran varyete opsyon restoran, souvan ki gen ladan opsyon ak $ 0 frè livrezon.

FINANCIAL  ASSISTANCE

ASISTANS FINANSYE
Screen Shot 2021-03-04 at 5.03.40 PM.png

Pwogram Premye Travay Sous SCC a disponib pou ede manm kominote Greater Boston ak nenpòt bezwen ki gen rapò ak travay. Tout pwogram aktyèl k ap pase nòmalman.

 

Sèvis yo ofri yo enkli:

 • Aplike pou benefis chomaj oswa rezoud pwoblèm ak ka yo

 • Konekte moun yo nan opòtinite travay oswa pwogram fòmasyon travay

 • Bati rezime, prepare pou entèvyou, ak fè rechèch travay

 • Jwenn lòt resous sipò revni pandan kriz sa yo

 

Tanpri rele 617-410-9917 oswa voye yon imèl bay youn nan anplwaye ki nan PDF ki lye anwo yo.

Screen Shot 2021-04-15 at 2.24.25 PM.png

Pwogram Premye Travay Sous SCC a disponib pou ede manm kominote Greater Boston ak nenpòt bezwen ki gen rapò ak travay. Tout pwogram aktyèl k ap pase nòmalman.

 

Sèvis yo ofri yo enkli:

 • Aplike pou benefis chomaj oswa rezoud pwoblèm ak ka yo

 • Konekte moun yo nan opòtinite travay oswa pwogram fòmasyon travay

 • Bati rezime, prepare pou entèvyou, ak fè rechèch travay

 • Jwenn lòt resous sipò revni pandan kriz sa yo

 

Tanpri rele 617-410-9917 oswa voye yon imèl bay youn nan anplwaye ki nan PDF ki lye anwo yo.

MassEDCO-logo.jpg
icon-links.png
icon-links.png
icon-links.png

Pwogram Premye Travay Sous SCC a disponib pou ede manm kominote Greater Boston ak nenpòt bezwen ki gen rapò ak travay. Tout pwogram aktyèl k ap pase nòmalman.

 

Sèvis yo ofri yo enkli:

 • Aplike pou benefis chomaj oswa rezoud pwoblèm ak ka yo

 • Konekte moun yo nan opòtinite travay oswa pwogram fòmasyon travay

 • Bati rezime, prepare pou entèvyou, ak fè rechèch travay

 • Jwenn lòt resous sipò revni pandan kriz sa yo

 

Tanpri rele 617-410-9917 oswa voye yon imèl bay youn nan anplwaye ki nan PDF ki lye anwo yo.

First Source Jobs SCC.png

Pwogram Premye Travay Sous SCC a disponib pou ede manm kominote Greater Boston ak nenpòt bezwen ki gen rapò ak travay. Tout pwogram aktyèl k ap pase nòmalman.

 

Sèvis yo ofri yo enkli:

 • Aplike pou benefis chomaj oswa rezoud pwoblèm ak ka yo

 • Konekte moun yo nan opòtinite travay oswa pwogram fòmasyon travay

 • Bati rezime, prepare pou entèvyou, ak fè rechèch travay

 • Jwenn lòt resous sipò revni pandan kriz sa yo

 

Tanpri rele 617-410-9917 oswa voye yon imèl bay youn nan anplwaye ki nan PDF ki lye anwo yo.

Seal_of_Massachusetts.png
YouTube-Button.png
icon-links.png
icon-links.png

MA Depatman Asistans pou Chomaj gen resous pou anplwaye yo.

Golden DTA Logo.jpg
 • MA Depatman Asistans Tranzisyonèl kounye a pèmèt aplikasyon pou telefòn pou benefis lajan kach. Sit entènèt yo tou gen onglè fasil-a-itilize pou detèmine kalifikasyon epi aplike.

 • Pwogram TAFDC (Èd Tranzisyonèl pou Fanmi ki gen Timoun Depandan) se pou fanmi ki gen timoun minè, ak pwogram EAEDC (Èd Ijans pou granmoun aje, andikape, ak timoun) se pou granmoun aje ki gen plis pase 65 an (ki pa resevwa revni sekirite siplemantè SSI) , moun andikape, ak sèten gadyen ak moun k ap okipe yo ki poko sou SSI. Rele nan 617-348-5354 pou aplike pa telefòn.

simpledollar.jpeg

Avèk anpil Ameriken ki itilize lajan asirans chomaj leta yo (UI), pi bon bagay ou ka fè pou asire ke w ap maksimize lòt benefis ou kalifye pou fè rechèch ou an. Kounye a, lòt fòm èd finansye san konte UI gen ladan yo

techgoeshomelogo.png

Lis sa a konpile pa Tech Goes Home epi yo pral regilyèman mete ajou. Si gen yon fon ki pa sou lis sa a epi ou ta renmen genyen li ajoute, tanpri imèl info @ techgoeshome.org.

iheartradio-logo.png

iHeartRADIO konpile yon lis gwo, konpayi nasyonal ki anbochaj kounye a. Anpil pozisyon yo louvri imedyatman epi yo ofri bonis ak opsyon travay lakay ou.

FUN

PLEZI

PLEZI
audible-logo-300-sq.png

Timoun toupatou ka imedyatman kouran yon koleksyon enkwayab nan istwa, ki gen ladan tit atravè sis lang diferan, ki pral ede yo kontinye reve, aprann, ak jis ke yo te timoun yo. Tout istwa yo gratis nan kouran sou Desktop ou, laptop, telefòn oswa grenn.

Imagination-Library-logo.jpeg
YouTube-Button.png

"Goodnight With Dolly" ap prezante Dolly Parton li yon seri de liv Bibliyotèk imajinasyon tout ak anpil atansyon chwazi pou kontni ki apwopriye yo nan moman sa a nan tan. Nouvo epizòd chak jedi pou 10 semèn kòmanse 2 avril a 7pm.

Google_Earth-logo.png

Google Latè woule soti Tours vityèl nan kèk nan pak yo ki pi mayifik nan peyi an. Kat la ak mèt simagri satelit nan Google Latè te mete ansanm yon seri de gide Tours vityèl nan 31 pak nasyonal toupatou nan peyi a, bay yon aperçu sansasyonèl nan santye yo ak pèspektiv ou ta wè si ou te vizite yo nan lavi reyèl.

AMNH-logo.png
YouTube-Button.png

Yon chanèl videyo ki pran ou dèyè sèn nan nan ekspozisyon nou an, nan koleksyon mond-klas nou an, soti nan jaden an ak chèchè, ak nan konsèp syantifik ki grandi mond natirèl la.

san-diego-zoo-logo.jpg

Gade bèt yo ap viv! Babouin, pengwen, panda, lous polè, senj, koala, jiraf, papiyon, elefan, tig, chwèt ak kondor!

georgia-aquarium-logo.png

Gade bèt yo ap viv! Pengwen Afriken, Gators, mwan, piranha, fosilize yo, lout lanmè, ak balèn Beluga. Plus Oseyan ak baryè Reef opinyon!

bottom of page