Kominote TGH

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou detay ak enskripsyon ..

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration:12/02/22 - 12/17/22 

Time: 06:00 PM

Language: English  

Distance Learning

Primary Population: Adult Technology Education and Workforce Development

Women Encouraging Empowerment

Instructor: Stephanie Carvalho

Phone: (781) 284-4251

Course Duration: 11/18/22 - 12/16/22 

Time: 10:00 AM

Language: English, Spanish

In-Person: Revere

Primary Population: Women Immigrants & Workforce Development

 

TGH Ti Biznis

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.
 
Lekòl TGH
Kounye a pa gen okenn kou lekòl ouvè a piblik la.

TGH Early Childhood

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.
 

Kominote TGH