Kominote TGH

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou detay ak enskripsyon ..

Margaret Fuller Neighborhood House

Instructor: Guerlancia Laurent

Phone: (617) 547-4680

Course Duration: 6/20/22 - 6/24/22

Time: 3:00 PM

Language: English 

In-Person

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 6/10/22 - 6/25/22

Time: 6:00 PM

Language: English 

Distance Learning

Revere Community School

Instructor: Elkhadir Didane

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 6/8/22 - 6/24/22

Time: 6:00 PM

Language: English & Arabic

Distance Learning

 

TGH Ti Biznis

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.

Leahy Holloran Community Center

Instructor: Tracey Lewis

Phone: (617) 635-5150

Course Duration: 5/31/22 - 6/9/22

Time: 6:00 PM

Language: English

In-Person

 
Lekòl TGH
Kounye a pa gen okenn kou lekòl ouvè a piblik la.

TGH Early Childhood

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.
 

Kominote TGH

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 5/20/22 - 6/4/22

Time: 6:00 PM

Language: English

Distance Learning