top of page

Kominote TGH

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou detay ak enskripsyon ..

ABCD East Boston 

Instructor: Leslie Gutierrez 

Phone: (617)- 567-8857

Course Duration: 05/08/23 - 05/12/23

Time:10:00 AM

Language: English, Spanish

In-Person: East Boston

Primary PopulationSeniors 55+

Dorchester Bay EDC

Instructor: K. Cookie

Phone: (617) 533-9554

Course Duration: 04/12/23 - 06/14/23

Time: 06:00 PM

Language: English 

In-Person: Dorchester

Primary Population: Seniors 55+

John F. Kennedy Family Service

Instructor: Corinne Kielbasa

Phone: (617) 241-8866

Course Duration: 04/25/23 - 05/25/23

Time: 10:30 AM

Language: English 

In-Person: Charlestown

Primary Population: Senior 55+

North Suffolk Community Services, Inc

Instructor: Jaime Jimenez

Phone: (617) 865-6088

Course Duration: 04/12/23 - 05/17/23

Time:  04:00 PM

Language: English

In-Person: Chelsea

Primary Population: Adult Immigrants and General Education

Julie's Family Learning Program

Instructor: Samantha Peckham

Phone: (617) 269-6663

Course Duration: 05/01/23 - 05/31/23

Time:12:00 PM

Language: English South Boston

In-Person: South Boston

Primary Population: Adult Immigrants and General Education

MakeIT Haverhill

Instructor: Lisbeth Valdez & Jose Cortes

Phone: (978) 377-0187

Course Duration: 04/18/23 - 06/06/23

Time:  06:00 PM

Language: Spanish 

In-Person: Haverhill

Primary Population: Adult Immigrants and Workforce Development (Haverhill Residents Only)

Margaret Fuller Neighborhood House

Instructor: Guerlancia Laurent 

Phone: (617) 547-4680

Course Duration: 04/10/23 - 04/14/23

Time:  10:00 AM 

Language: English

In-Person: Cambridge

Primary Population: Senior 55+ & Adult Immigrants

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 04/07/23 - 04/22/23

Time:  06:00 PM

Language: English

Distance Learning 

Primary Population: Adult Immigrants and General Education

TGH Hub

Instructor: Arnetta Baty

Phone: (617) 529-6768

Course Duration: 04/01/23 - 05/20/23

Time:  10:00 AM

Language: English

Distance Learning

Primary Population: Seniors 55+ & Workforce Development

TGH Hub

Instructor: Donna Parker

Phone: (857) 342-2677

Course Duration: 04/04/23 - 05/05/23

Time: 02:00 PM

Language: Roslindale

In-Person: Roslindale

Primary Population: Senior 55+ & Adult Immigrants 

Rounding the Bases

Instructor: Carl Baty

Phone: (617) 602-5002

Course Duration: 04/12/23 - 05/24/23

Time:  11:00 AM

Language: English

In-Person: Dorchester

Primary Population: Senior 55+

Wellspring House, Inc.

Instructor: Andy Allen

Phone: (978) 381-3268

Course Duration: 06/06/23 - 06/22/23

Time:  09:00 AM

Language: English

In-Person: Gloucester

Primary Population:  General Adult Education & Workforce Development

Margaret Fuller Neighborhood House

Instructor: Guerlancia Laurent 

Phone: (617) 547-4680

Course Duration: 06/05/23 - 06/09/23

Time:  10:00 AM 

Language: English

In-Person: Cambridge

Primary Population: Senior 55+ & Adult Immigrants

North Suffolk Community Services, Inc

Instructor: Jaime Jimenez

Phone: (617) 865-6088

Course Duration: 04/13/23 - 05/18/23

Time:  04:00 PM

Language: Spanish

In-Person: Chelsea

Primary Population: Adult Immigrants and General Education

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 05/19/23 - 06/03/23

Time:  06:00 PM

Language: English

Distance Learning 

Primary Population: Adult Immigrants and General Education

Revere Community School

Instructor: Marcel Gabbett

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 04/11/23 - 05/02/23

Time:  06:00 PM

Language: English & Spanish

Distance Learning 

Primary Population: Adult Immigrants and Workforce Development

Revere Community School

Instructor: Marcel Gabbett

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 05/09/23 - 05/30/23

Time:  06:30 PM

Language: English

Distance Learning 

Primary Population: Adult Immigrants and General Education

SMALL BUSINESS

TGH Ti Biznis

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.

There are currently no Small Business courses open to the public.

SCHOOLS
Lekòl TGH
Kounye a pa gen okenn kou lekòl ouvè a piblik la.

TGH Early Childhood

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.

Taylor Elementary School

Instructor: Marie Wade

Phone: (857) 492-3633

Course Duration: 04/17/23 - 04/26/23

Time:  09:00 AM

Language: English, Haitian Creole,

Distance Learning

Primary Population: K-12 & ESOL 

EARLY CHILDHOOD

Kominote TGH

Haitian Multi-Service Center

Instructor: Saul Augustin

Phone: (617) 462-1683

Course Duration: 04/03/23 - 05/10/23

Time: 11:00 AM

Language: English

In-Person: Dorchester

Primary Population: K-12 - ESOL & Adult Immigrants 

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 04/28/23 - 05/13/23

Time:  06:00 PM

Language: English,Spanish

Distance Learning 

Primary Population: General Adult Education

Revere Community School

Instructor: Donna Vincent

Phone: (781) 333-2061

Course Duration: 06/09/23 - 06/24/23

Time:  06:00 PM

Language: English,Spanish

Distance Learning 

Primary Population: K-12 - ESOL & General Adult Education

bottom of page