top of page

Kominote TGH

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou detay ak enskripsyon ..

Hyde Park Community Center

Instructor: Jeffrey Samai

Phone: (617) 635-5178

Course Duration: 10/05/23 - 11/23/23

Time: 2:00 PM - 4:00 PM

Language: English

In Person: Hyde Park

Primary PopulationSeniors 55+ 

North Suffolk Community Services, Inc

Instructor: Jaime Jimenez

Phone: (617) 865-6088

Course Duration: 10/23/23 - 11/27/23

Time: 4:00 PM - 6:30 PM

Language: Spanish

In Person: Chelsea

Primary Population: Adult Immigrants & General Adult Education

MakeIT Haverhill

Instructor(s): Lisbeth Valdez & Frank Vasquez

Phone: (978) 377-0187

Course Duration: 10/11/23 - 12/06/23

Time: 5:00 PM - 7:00 PM

Language: English & Spanish

In Person: Haverhill

Primary Population: Adult Immigrants & Workforce Development

Julie's Family Learning Program

Instructor: Dorilis Guerrero

Phone: (857) 220-9192

Course Duration: 10/05/23 - 10/31/23

Time: 12:00 PM - 2:00 PM

Language: English

In Person: South Boston

Primary PopulationGeneral Adult Education & Adult Immigrants

BCYF Ohrenberger Community Center

Instructor: Jeffrey Samai

Phone: (617) 635-5183

Course Duration: 10/2/23 - 11/20/23

Time: 6:00 PM - 8:00 PM

Language: English

In Person: West Roxbury

Primary Population: General Adult Education & Workforce Development

BCYF Ohrenberger Community Center

Instructor: Jeffrey Samai

Phone: (617) 635-5183

Course Duration: 10/6/23 - 11/24/23

Time: 6:00 PM - 8:00 PM

Language: English

In Person: West Roxbury

Primary Population: General K-12

North Suffolk Community Services, Inc

Instructor: Jaime Jimenez

Phone: (617) 865-6088

Course Duration: 10/25/23 - 11/29/23

Time: 4:00 PM - 6:30 PM

Language: English

In Person: Chelsea

Primary Population: Adult Immigrants & General Adult Education

The Latino Support Network Inc

Instructor: Rafael De Leon

Phone: (781) 315-6019

Course Duration: 10/04/23 - 11/08/23

Time: 6:00 PM - 8:30 PM

Language: Spanish

In Person: Lynn

Primary Population: Adult Immigrants & General Adult Education

Kominote TGH

SMALL BUSINESS

TGH Ti Biznis

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.

The Latino Support Network Inc

Instructor: Hugo Carvajal

Phone: (781) 315-6019

Course Duration: 10/04/23 - 11/22/23

Time: 6:00 PM - 8:00 PM

Language: English & Spanish

Distance Learning

Primary Population: Adult Immigrants & General Adult Education

SCHOOLS
Lekòl TGH
Kounye a pa gen okenn kou lekòl ouvè a piblik la.

TGH Early Childhood

Akòz enkyetid sante aktyèl COVID-19 yo genyen
kou nan espas fizik, anba a yo se kou ONLINE sèlman.
Ou ka kontakte Enstriktè a (yo) pou plis detay ak enskripsyon an.
EARLY CHILDHOOD
bottom of page